ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η THCV ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η THCV ;

THC και ΤHCV : δύο στοιχεία της κάνναβης που μπορεί να ακούγονται και να φαίνονται όμοια τόσο σε ονομασία όσο και σε μοριακή δομή .Και τα δύο αρχικά , είναι κανναβινοειδή . Τα συναντάμε σε διάφορες ποσότητες στις ποικιλίες της κάνναβης. Με τα χρόνια , η THC απέκτησε τη φήμη της σαν κανναβινοειδές λόγω της ευφορικής αλλά και της φαρμακευτικής της δράση. Τί είναι όμως η THCV (Τετραϋδροκανναβιβαρίνη ) και που μπορεί να φανεί ωφέλιμη ;

Παρόλο την ονομαστική και μοριακή ομοιότητα που έχουν , η THCV δείχνει ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό στοιχείο από την THC . Είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα κανναβινοειδή , οι ερευνητές κρατούν σημειώσεις και μαθαίνουν περισσότερα για τις δυνατότητες της THCV .

Πολύ λιγότερα είναι γνωστά για την THCV και από τα πιο διάσημα αντίστοιχα κανναβινοειδή, αλλά οι ιατρικές της δυνατότητες μπορεί να είναι πολλές .

Τι είναι η THCV ( Τετραϋδροκανναβιβαρίνη );

Η THCV (τετραυδροκανναβαρίνη ) είναι ένα <μικρό > κανναβινοειδές , το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα από τα ενεργά στοιχεία της κάνναβης αν και ότι το συναντάται σε μικρές περιεκτικότητες . Συνήθως η ποσότητα της THCV στις ποικιλίες της κάνναβης είναι πολύ μικρότερη από ότι θα συναντήσουμε την THC ή την CBD .

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η THCV δεν είναι σημαντική . Κάθε κανναβινοειδές έχει τα δικά του χαρακτηριστηκά , αν και ορισμένες επιδράσεις μπορεί να είναι πιο αδύναμες από άλλες όταν έχουμε πληθώρα κανναβινοειδών . Επίσης υπάρχει μεγάλο θεραπευτικό ενδιαφέρον όταν τα χρησιμοποιούμε απομονωμένα και ξεχωριστά .

THCV και Ενδοκανναβινοειδές σύστημα

Τα κανναβινοειδή λειτουργούν αλληλοεπιδρώντας στους υποδοχείς κανναβινοειδών στον εγκέφαλο και στο σώμα . Φύτοκανναβινοειδη όπως η THCV , THC , CBD κ.α., μιμούνται τα φυσικά χημικά , τα ενδοκανναβινοειδή και είτε αντιγράφουν ή αλληλοεπιδρούν στους αντίστοιχους υποδοχείς. Προκαλούν συμπτώματα όπως καταπράυνση της ναυτίας και του εμέτου , αύξηση ή μείωση της όρεξης ή ακόμα και καταπράυνση του πόνου.

Με τα χρόνια , πολλοί χρήστες της κάνναβης έχουν προσέξει ότι συχνά έχουν διαφορετικά αποτελέσματα από τη χρήση σκευασμάτων από ολόκληρο το φυτό αντί της χρήσης φαρμάκων κατασκευασμένων με απομωνομένα κανναβινοειδή . Συνεπώς όταν συνδιάζονται όλα μαζί , μικρά κανναβινοειδή όπως η THCV έχουν σημαντικό ρόλο στη δράση της κάνναβης και στα ιατρικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει . Οι επιστήμονες αρχίζουν και επιβεβαιώνουν ότι παρόλο που κάθε απομονωμένο κανναβινοειδές έχει σημαντική αυτόνομη δράση , όταν δουλεύουν μαζί , ενισχύει το ένα τη δράση του άλλου . Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται “entourage effect ” συνέργεια φαρμάκων

Από που προέρχεται η THCV;

Τα περισσότερα από τα 6 ευρέως αναλυμένα κανναβινοειδή ξεκινούν σαν CBGA . Κατά την ωρίμανση του φυτού της κάνναβης ,η CBGA συνθέτει /μεταμορφώνεται σε THCA ,CBDA, CBCA και ούτο καθέξής. Αυτά είναι τα οξέα, πρόδρομες ουσίες των κανναβινοειδών τα οποία τα γνωρίζουμε σαν THC ,CBD, CBC κτλ .

Όχι όμως με την THCV . Ξεκινάει σαν CBGVA . Σαν CBGVA δημιουργείται και μεταμορφώνεται σε THCVA ,CBDVA ,CBCVA ενώ κάποια παραμένουν σαν CBGVA . Πώς όμως η THCVA μετατρέπεται σε THCV ; Αυτό γίνεται με τη μέθοδο της αποκαρβοξύλωσης .

Η αποκαρβοξύλωση συμβαίνει όταν το φυτό της κάνναβης θερμαίνεται (και σε μικρότερη κλίμακα όταν είναι στην περίοδο ωρίμανσης ,”curing” . Κάποιοι αποκαρβοξυλώνουν τους ανθούς της κάνναβης σε ταψιά στον φούρνο, ενώ άλλοι επιλέγουν τη διαδικασία καπνίσματος ή ατμίσματος.

Από τη στιγμή που τα κανναβινοειδή αποκαρβοξυλώνονται είναι φαρμακολογικά ενεργείς ουσίες. Για παράδειγμα η THCA δεν μπορεί να δημιουργήσει αισθήματα ευφορίας , αλλά όταν μετατρέπεται σε THC θα έχει αυτή τη δυνατότητα . Παρομοίως ισχύει και και με τη δράση της THCV όπου απελευθερώνεται κατά την κατανάλωση της .

Η αποκαρβοξυλιωμένη κάνναβη θεωρείται πλέον φαρμακολογικά ενεργή.

Μπορεί η THCV να προκαλέσει αισθήματα ευφορίας;

H THC έχει ψυχοδραστική δράση , τοποθετόντας την στα πιο φημισμένα κανναβινοειδή . Η THCV έχει παρόμοια ονομασία και δομή με την THC και έτσι φυσικό είναι να δημιουργήσει το ερώτημα αν έχει και αυτή ευφορική-ψυχοδραστική δράση .

Η απάντηση έχεις ως εξής . Τα κανναβινοειδή λειτουργούν με διάφορους υποδοχείς στο σώμα μας. Η THC δρα σαν CB1 αγωνιστής , όπου και δικαιολογεί την δημιουργία των ευφορικών συναισθημάτων .Σε μικρές δοσολογίες στις ποικιλίες της κάνναβης έχει βρεθεί ότι η THCV δρα σαν CB1 ανταγωνιστής , το οποίο σημαίνει ότι μπλοκάρει τον υποδοχέα . Αυτό σημαίνει ότι μικρές ποσότητες THCV λειτουργούν για να μετριάσουν τη δράση της THC , και αντικρούουν την ψυχοδραστική της δράση .

Βέβαια ανάλογα με τη δοσολογία της THCV αλλάζουν και τα δεδομένα . Μεγαλύτερες ποσότητες THCV συμπεριφέρονται σαν αγωνιστές του CB1 , το οποίο σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό το μη ψυχότροπο κανναβινοειδές είναι δυνατόν να συνδεθεί με τους CB1 υποδοχείς και να δημιουργήσει ψυχότροπα αποτελέσματα . Η ευφορία της THCV έχει πιο γρήγορη δράση σε αντίθεση με την ΤHC χωρίς όμως μεγάλη διάρκεια . Λέγεται ότι είναι ένα διεγερτικό άκουσμα που αφήνει το μυαλό καθαρό.

THCV (Τετραϋδροκανναβιβαρίνη) και άκουσμα χόρτου

Σε μικρές ποσότητες , η THCV δεν έχει ψυχότροπο δράση όπως προαναφέραμε , αλλά σε μεγάλες έχεις , προσφέρρει άμεσο και σύντομο αποτέλεσμα.

Ιατρική χρήση της THCV (Τετραϋδροκανναβιβαρίνη )

Οι επιδράσεις της THCV όταν χρησιμοποιείτε με ολόκληρο το φάσμα των κανναβινοειδών μπορεί να είναι πολύ ήπιες . Είναι ισχυρή ,παρόλο που , όταν το κανναβινοειδές είναι απομονωμένο και μελετάται μόνο του . Στην συμπυκνωμένη του μορφή , η THCV έχει μεγάλη ιατρική δύναμικη . Η THCV έχει μελετηθεί για τη δυνατότητα της σαν κατασταλτικό της όρεξης , θεραπεία για το διαβήτη , θεραπεία για πάρκινσον και πολλά ακόμα .

Κατασταλτικό της όρεξης

Η THCV συνιστάται για την καταστολή της όρεξης που δημιουργεί . Χάρη στις μικρές συγκεντρώσεις της THCV ακόμα και στις μεγάλες ποσότητες είναι αβέβαιο πόσο αποτελεσματικό είιναι για κατασταλτικό της όρεξης όταν χρησιμοποιείτε σε ολόκληρη τη μορφή του φυτού, μαζί με άλλα κανναβινοειδή. Μελέτες σε εξέλιξη εξετάζουν το ενδεχόμενο η απομονωμένη THCV να έχει ένδειξη για αδυνάτισμα.

Διαβήτη

Μελετητές επίσης βρίσκουν την THCV να είναι αποτελεσματική στην καταπολέμηση του διαβήτη. Μελέτες σε τρωκτικά , μείωσε τα επίπεδα /την αντίσταση στην ινσουλίνη και βοήθησε στην ρύθμιση των επιπέδων του ζαχάρου. Η THCV δημιουργεί αύξηση της ενεργειακής δαπάνης και μειώνει την δυσανεξία στη γλυκόζη , παρακινώντας τους επιστήμονες να το χαρακτηρίσουν «μια νέα πιθανή θεραπεία» κατά του διαβήτη που σχετίζεται με την παχυσαρκία.

Στη νόσο του Πάρκινσον

H THCV έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ενεργοποιεί τους CB2 υποδοχείς ενώ μπλοκάρει τους CB1 . Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η THCV έχει υποσχόμενα αποτελέσματα για τη θεραπεία του Πάρκινσον , ενώ μπορεί να μειώσει συπτώματα όπως ο τρόμος και ίσως μπορεί να καθυστερύσει την εκφύλιση του εγκεφάλου και τις βλάβες που προκαλούνται από αυτή .

Στις φλεγμονές και στον πόνο

Ένα ακόμα όφελος της THCV όπως προαναφέραμε , είναι η ενεργοποίηση των CB2 υποδοχέων και της ιδιότητας της να ηρεμεί τις φλεγμονές . Αναμένοντας και άλλες μελέτες , ίσως έτσι έχει βρεθεί ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες για πολλές παθήσεις και συμπτώματα !

Αύξηση οστών

Οι ερευνητές εξετάζουν κανναβινοειδή που βρίσκονται σε μικρές ποσότητες , τον ρόλο τους ως θεραπεία σε κατάγματα ή σε ασθένειες όπως η στεοπόρωση . Η THCV για παράδειγμα έχει την ιδιότητα , να ” διεγείρει τα αδρανή μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα που υπάρχουν στον μυελό των οστών” . Με άλλα λόγια η THCV μπορεί να βοηθήσει στον σχηματισμό των κυττάρων , κάνοντας την έτσι ένα ισχυρό όπλο για τον ιατρικό κόσμο .

Διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στην THCV και την THC

Μπορεί η THC και η THCV να ακούγονται παρόμοια και να δημιουργεί σύγχιση σχετικα με τα δύο αυτά κανναβινοειδή . Παρόλο που μπορεί να έχουν κάποια κοινά στοιχεία η δράση της THCV και της THC είναι διαφορετική !

Ομοιότητες ανάμεσα σε THC και THCV

Η μοριακή τους δομή έχει κάποιες ομοιότητες . Η THCV περγιγράφεται σαν «το ανάλογο της THC με προπυλική ουρά», ενώ το THC είναι το ομόλογο του THCV

Και τα δύο είναι φυτοκανναβινοειδή

Αυτό σημαίνει ότι είναι φυτικά κανναβινοειδή ,δηλαδή ότι προέρχονται από το φυτό της κάνναβης . Τα κανναβινοειδή αλληλεπιδρούν με υποδοχείς στο ανθρώπινο σώμα ώστε να μιμηθούν την δράση των χημικών που το σώμα μας παράγει φυσικά . Για παράδειγμα η THC συνδέεται με τον ίδιο υποδοχέα όπως η ανανταμίδη (Anandamida), ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό και παυσίπονο.

Διαφορές ανάμεσα σε THC και THCV

Προέρχονται από διαφορετικό γονέα κανναβινοειδών

Μερικά από τα γνωστά κανναβινοειδή (THC ,CBD κ.α.) προέρχονται από το CBGA πριν συνθέσουν τις όξινες μορφές τους (THCA, CBDA..) . Εντωμεταξύ η THCV ξεκινάει σαν CBGVA μετατρέπεται σε THCVA πριν αποκαρβοξυλωθεί σε THCV .

Επηρεάζουν την όρεξη διαφορετικά

H THC έχει γίνει δημοφιλής σαν διεγέρτης της όρεξης , έχει χρησιμοποιηθεί ,ως θεραπεία ακόμα και σε παθήσεις που προκαλούν απώλεια κιλών. Εντωμεταξύ η THCV δρα αντίθετα – καταστέλλει την όρεξη και έτσι ποικιλίες κάνναβης υψηλές σε THCV έχουν ονομαστεί <Skinny weed >.

`

H THCV είναι δύσκολο να βρεθεί σε μεγάλες ποσότητες

Οι περισσότερες ποικιλίες κάνναβης στην αγορά έχουν επαρκή ποσότητα THC , που κυμαίνονται από ένα μικρό ποσοστό αλλά μπορούν να φτάσουν και σε υψηλά τύπου 20%. Η THCV από την άλλη βρίσκεται σε μικρές ποσότητες .Πολλές ποικιλίες την Νότιας Αφρικής sativa έχουν υψηλές ποσότητες από THCV , αλλά ακόμα και εκεί συγκριτηκά με τις ποσότητες που συναντάμε σε THC ή CBD είναι πολύ χαμηλές.

Η THCV στην καθημερινότητα μας

Ενώ η THCV μπορεί να μην προκαλεί έντονη, ατομική, αξιοσημείωτη δράση όταν έχει προστεθεί στην κάνναβη ,πιθανότατα δημιουργεί ανεπαίσθητα εφέ που συμβάλλουν στη συνολική εμπειρία .Για παράδειγμα η THCV δεν δείχνει να αντενεργεί με τα αισθήματα ευφορίας και την αύξηση της όρεξης που δημιουργεί η THC .

Όσο για τη δυναμική της σαν ιατρική θεραπεία -δηλαδή σαν θεραπεία για απώλεια βάρους ή για εγκεφαλικές δυσλειτουργίες όπως στην περίπτωση του Πάρκινσον ,χρειάζονται ακόμα περισσότερα δεδομένα. .Πολύ μικρή έρευνα έχει γίνει γύρω από την THCV , και ενώ τα αποτελέσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε εργαστηριακό επίπεδο , είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος για την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα μας . Ακόμα η γνώση πάνω στην THCV και τον τρόπο λειτουργία της δίνει στον κόσμο μια μικρή ματιά στο εκτεταμένο παζλ που είναι η κάνναβη και στις δυνατότητές της τόσο για ψυχαγωγική απόλαυση όσο και για χρήση ως ιατρική θεραπεία.

Πηγή : https://www.cnbsjournal.com/cannabinoids/thcv-tetrahydrocannabivarin/Καλωσήρθατε στη Biorewild

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες. Αν είστε άνω των 18 ετών παρακαλώ επιβεβαιώστε.